שיטות מחקר למדעי החברה בעידן המידע

מידע כללי

במהלך הקורס זה נדון במושגים הבסיסיים המרכיבים את האפיסטמולוגיה (תורת המידע) של המדע ונבדיל בין מדע למה שאינו מדע. נברר מהם כלי הביצוע של המדע ונלמד אמצעים (טכניקות) באמצעותם ניתן ליישם כלים מדעיים לחקר בעיות במה שמכונה “מדעי החברה” בכלל ומדעי המדינה בפרט.

מטרות הקורס

• הקניית מושגים וכלים בסיסיים להבנת המחקר המדעי בכלל והמחקר במדעי המדינה בפרט.

• הקניית יסודות של תכנון מחקר בסיסי במדעי החברה ויכולת חשיבה מחקרית ביקורתית. כמו כן, פיתוח יכולת של קריאה, הבנה, ניתוח וביקורת של מחקרי מדעיים.

• מתן הכשרה בקריאה ביקורתית של מאמר מדעי בתחום מדעי המדינה, והבנתו של המודל המחקרי כפי שהוא משתקף בכתיבה אקדמית.

• שיפור יכולת של קריאה אקדמית והבנתה של הספרות המדעית במדעי החברה בכלל ומדעי המדינה בפרט.

• הכרה של מרכיבי המחקר המדעי במדעי החברה והמדינה.

• הקניית יכולת הערכה של מידת איכותו של המחקר המדעי.

• שיפור היכולת לקרוא כתיבה פופולארית/עיתונאית המתייחסת או מציגה את מה שנראה כספרות מדעית.

• הכרת מערכי המחקר המובילים במדעי החברה.